Återgå till blogg

Institutet Dans i skolan vill bredda intresset för GAGA genom att arrangera workshops för gymnasieelever i Stockholm, danslärarstudenter vid Danslärarutbildningen i Piteå och för danslärare i landet.   Här följer en rapport från workshopen med danslä

Läs mer

I november bjuder Danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och Institutet Dans i skolan in till inspirerande spetskompetensdagar med internationella danskonstnärer och föresläsare. Skolans styrdokument (Lgr 11 och Gy 11) ställer nu stör

Läs mer