Dans får elever att må bättre

Dans i skolan är så mycket mer än motion till musik. Enligt professor Eva Bojner Horwitz är dansens och musikens ordlösa kommunikation viktig inte bara för den enskilda eleven och skolan utan för samhället i stort, skriver Tidningen Förskolan i en artikel

Läs mer
Vi har dans i skolan! Berätta för oss

Institutet Dans i skolan samlar på exempel på dans i skolan för inspiration, erfarenhetsutbyte och för att kunna hålla kontakt med de som arbetar med dans i skolan. Här kan ni fylla i om ni har dans i skolan och berätta mer om hur ni arbetar.

Läs mer

En viktig Dans i skolan-manifestation har ägt rum i Karesuando när elever från sameskolorna i Kiruna och Karesuando dansade tillsammans 8 november 2019. Eleverna fick utforska mötet mellan jojk och dans när jojkaren Lars-Ante Kuchmunen jojkade live

Läs mer

Trots att forskning visar att dans stärker barns kommunikation, empati och självkänsla är det ofta en nedprioriterad lärprocess på skolor och lärosäten. Med det som bakgrund väljer nu delar av lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet att satsa p

Läs mer

Den sjunde Dans i skolan-biennalen har temat "Dans, hälsa och lärande" och äger rum 6-7 maj 2020 i Skellefteå och Piteå. Biennalen är en nationell mötesplats för barn och ungdomar, lärare, danskonstnärer, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskar

Läs mer

Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid, visar Folkhälsomyndighetens studie. Det är oroväckande att samhällets yngsta medborgare inte ges bättre förutsättningar av vuxenvärlden att röra sig mer särskilt under den tid de befinner sig i skolan. G

Läs mer

Datum och tid: 29 augusti 2019 kl. 14.00 – 17.00 Plats: Nordanå kulturcentrum, Skellefteå Sommarakademin vänder sig till lärare och förskolepersonal Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen. Nu ökar intr

Läs mer

Dans, hälsa och lärande! Kroppsmedvetenhet, glädje, fantasi, uttryck, delaktighet och lärande  kl. 09.00 – 14.00 i skolan på Marstrand Sommarakademin 2019 – en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, och beslutsfattare för inspiration, k

Läs mer