DANS PÅ SKOLSCHEMAT!

Inspirationsdag för skol- och förskolepersonal i Storkyrkoskolan onsdag 13/9 kl 13–16 med dansworkshops och goda exempel

Intresset för dans i skolan ökar i hela landet. I Sverige finns ca 100 kommuner med dans på schemat under ledning av danslärare. Kropp, dans, uttryck och energi bidrar till ett kreativt samhälle. När barn och unga får ta plats med hjälp av dansen som uttrycksform i sina förskolor och skolor lyfts fysisk
aktivitet, estetik, eget skapande och hälsa fram.

Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Institutet Dans i skolan lyfter fram dansens betydelse i förskola och skola och har under läsåret 2022–2023 producerat filmer som sprids i landets kommuner. Se filmerna på Skolverkets webbplats och på www.dansiskolan.se.

Nu ökar också intresset för dans i skolor och förskolor i Stockholm. Ett exempel är Storkyrkoskolan i Gamla stan som har haft dans på schemat länge. Sedan 2022-23 möter alla skolans elever dansundervisning en till två timmar per vecka under ledning av skolans heltidsanställda danslärare.
Många skolor frågar efter kompetensutveckling och därför bjuder vi in till en inspirationsträff för skol- och förskolepersonal. Det blir kunskapsbildning inom området dans, hälsa, estetik och lärande med utgångspunkt i LpFö 18 och Lgr 22 och många nya idéer kommer kunna omvandlas i praktiken direkt. Det blir workshops, goda exempel , föreläsning och erfarenhetsutbyten.

Inspirationsträffen arrangeras av Stockholms utbildningsförvaltning genom Spring i benen – för mer rörelse i skolan, Storkyrkoskolan och Stiftelsen Institutet Dans i skolan. Välkommen!

Datum: Onsdagen den 13 september kl. 13-16
Plats: Storkyrkoskolan, Svartmangatan 20, Gamla stan
Anmälan: www.dansiskolan.se/natverkstraff. Begränsat antal platser. Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Mer information och frågor: info@dansiskolan.se.