Program för Dans i skolan-biennalen 2023

Den åttonde nationella Dans i skolan-biennalen äger rum 10-11 oktober i Piteå.

Tisdag 10 oktober

Kl. 11.00-12.00 Invigning i Studio Acusticum

Invigningen av den åttonde nationella Dans i skolan-biennalen ”Vi dansar framtiden” manifesterar dansens självklara plats på schemat från förskola till högskola och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Programmet inleds med dansande barn, ungdomar och professionella utövare. Kommunalrådet Kata Nilsson från Piteå kommun och Helena Ölund, ordförande i Region Norrbottens utvecklingsnämnd, hälsar välkommen tillsammans med Stiftelsen Institutet Dans i skolans ordförande Björn Sprängare. Representanter från Skolverket och Kulturrådet och Eva Bojner Horwitz, med.dr och professor vid Kungl. Musikhögskolan, samt Centrum för social hållbarhet, KI medverkar. 

I invigningsprogrammet deltar danskonstnärer och danslärare, bl.a. Therese Gustavsson, Ivanka Aleynikova och Sara Lockby samt Musikhögskolans kammarkör under ledning av professor Erik Westberg. Moderator är Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet. 

Kl. 12.00-13.00 Lunch på 2kök, Studio Acusticum 

Kl. 13.00-14.15 Parallella workshops och seminarier  

A Vad händer när barn dansar i grundskolan?

Med utgångspunkt från barnens genuina behov av lek och rörelse skapar vi dans med inspiration från musiken, årstiderna, naturen, djuren och poesin. I workshopen får deltagarna möta lågstadieelever från Backeskolan i Piteå under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet. Vi utforskar personliga uttryck, inlevelse, kroppsmedvetenhet, identitet och delaktighet. Eva Bojner Horwitz, med.dr och professor vid Kungliga Musikhögskolan, reflekterar kring barnens rörelsemässiga uttryck. 

B Dans i gymnasiets estetiska program

En workshop där deltagarna själva får kunskaper och inspiration i mötet med danslärare som är verksamma inom estetiska program i dans på gymnasiet. Deltagarna får själva dansa och prova på hur dans på schemat kan gå till vid tre olika gymnasieskolor. Workshopen leds av danslärarna:

 • Sandra Rääf, Södra Latins gymnasium, Stockholm
 • Josephine Björklund, Fryshusets gymnasium, Stockholm
 • Jenny Jungebro, Kulturgymnasiet, Luleå

Danselever från Kulturgymnasiets estetiska program medverkar också. 

C Förskolebarns berättelser i dans 2.0

En workshop med fokus på förskolebarns berättelser i dans där deltagarna får möta och inspireras av och dansa tillsammans med:

 • Lina Boqvist, förskollärarstudent vid Luleå tekniska universitet som tillsammans med barn har skapat dans utifrån barnens egna berättelser
 • Malin Morin, danslärare från Skellefteå Dans & Balettförening som har stora erfarenheter av att dansa sagor med förskolebarn på biblioteken
 • Anna Lindqvist, dansforskare vid Umeå universitet, som har utvecklat metoder för att gestalta berättelser och danssagor med hjälp av dansen.

D Workshop – Groove in streetdance

Workshopen vänder sig till dig som redan arbetar med dansundervisning. Therese Gustavsson, mångsidig dansare och pedagog inom streetfältet nationellt och internationellt, lyfter fram kroppens mekanik och motorik och jobbar med freestyle och eget uttryck i sin undervisning. Workshopen fokuserar på groove i relation till kroppsmedvetenhet, social dans och dess koppling till olika streetdansstilar och musik. 

E Nya ämnesplaner för estetiska program i dans på gymnasiet

Ett seminarium under ledning av Ninnie Andersson, lektor i danspedagogik samt ämneschef vid ämnesenheten för danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola, SKH. Vi kommer titta på några av de föreslagna formuleringarna i de nya ämnesplanerna för estetiska program i dans på gymnasiet och tillsammans diskutera vad förändringen skulle kunna innebära i praktiken. 

F Rektorsseminarium – Vem bestämmer?

Vilken makt har en rektor att bestämma över skolans utbud av kulturverksamheter? Vad är det som gör att vissa skolor har dans i skolan och andra inte? Hur kan en hel kommun fatta beslut om att införa obligatorisk dans för alla skolelever och förskolebarn? Varför är det så svårt att övertyga skolans beslutsfattare om dansens självklara plats i dagens skola och förskola? Dessa frågor behöver belysas och analyseras och nya strategier måste tas fram för att nå ut och involvera skolans beslutsfattare. Alla som vill vara med och förutsättningslöst diskutera dessa frågor är varmt välkomna till seminariet Vem bestämmer?

Moderator för seminariet är Elisabeth Sörhuus, seniorkonsult/ rådgivare i skolfrågor och ledamot i Institutet Dans i skolans styrelse. Rektorer från Kalix, Skellefteå, Stockholm, Piteå och Kiruna medverkar. 

14.15-14.45 Kaffe 

Kl. 14.45-16.00 Samtal för alla 

Dans i förskolan – Pilotprojektstafetten

Representanter från kommuner som varit med i Pilotprojektet Dans i förskolan gestaltar sitt arbete i dans och ord och stafettpinnen går vidare till grundskolor som arbetar med dans:

 • Malin Kedborn, förskollärare, Västerås och Caroline Gustafsson-Asp, danslärare, Västerås
 • Isabelle Hägg, förskollärare, Piteå och Sara Lockby, danslärare, Piteå
 • Gustaf Sixten Inga, förskollärare och förskolerektor Kiruna Sameskola
 • Björn Emmoth, kulturskolechef, Kalix
 •  Ida Sandor, danslärare, Stockholm
 • Karolina Kowalska, danslärare och projektledare från Danscentrum Norr presenterar kartläggning över Dans i skolan i norra Sverige.

Vem bär dansvar och hur når vi målet dans i skolan för alla?

Ett samtal med representanter från Skolverket, Kulturrådet, kommuner, utbildningar och Institutet Dans i skolan.

 • Hur når vi visionen Dans i skolan för alla?
 • Hur kan vi alla delta för att skapa nya förutsättningar så att fler förskolebarn och elever får möta dansen i sina vardagsmiljöer 2030?

Möjligheter och utmaningar – Idéer, förslag, uppdrag, ansvar och strategier diskuteras. Medverkande:

 • Skolverket: Maria Mattsson, undervisningsråd
 • Kulturrådet: Lykke Pörtfors, handläggare, sakkunnig med fokus på barn och unga och kultur i skolan
 • Institutet Dans i skolan: Björn Sprängare, styrelseordförande
 • Region Norrbotten: Helena Ölund, regionala utvecklingsnämndens ordförande
 • Piteå: Kata Nilsson, kommunalråd
 • Skellefteå: Kajsa Rieglert Fahlgren, rektor i Boliden
 • Luleå tekniska universitet: Susanne Westman, universitetslektor i pedagogik och utbildningsledare
 • Kalix: Björn Emmoth, kulturskolechef
 • Stockholm: Lotta Rajalin, förskolechef

Kl. 16.00-16.15 Frukt och dryck 

Kl. 16.15-17.30 Parallella workshops och seminarier 

G Dans i förskolan, estetik, identitet och hälsa!

Efterfrågan på danskompetens i förskolan är stor. I den här workshopen får deltagarna möta konkreta exempel på dans i förskolan från Västerås, Stockholm och Kiruna där förskollärare och danslärare samarbetar. Det blir inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten och många nya idéer kommer att kunna omvandlas i praktiken direkt. En workshop där praktik och teori möts. Mötet med danspedagogiken i förskolan sker bl.a. genom de kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella, kognitiva och estetiska aspekterna. Barnen ges tillfälle att använda flera sinnen i sitt lärande, något som berikar både barns fortsatta berättande, gestaltande, fantasi och kreativitet. Medverkande:

 • Västerås: Caroline Gustafsson Asp, danslärare och Malin Kedborn, förskollärare
 • Kiruna Sameskola: Gustaf Sixten Inga, förskollärare och rektor för förskolan och Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik
 • Stockholm: Lotta Rajalin, förskolechef medverkar tillsammans med förskollärare från Stockholm
 • Luleå: Märtha Andersson, lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

H Dans på schemat i grundskolan

En workshop som bjuder på inspiration och kunskaper i mötet med danslärare som är verksamma med obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Deltagarna får själva dansa och prova på hur dans på schemat kan gå till vid grundskolor i Kalix, Skellefteå och Stockholm. Workshopen leds av danslärarna:

 • Jenny Selander Jönsson som utvecklat dans i skolan-verksamheten i Kalix kommun
 • Karolina Fällman med stora erfarenheter från Skellefteå kommun som haft dans i grundskolorna sedan 1970-talet
 • Sophia Färlin Månsson som undervisar i Hjulstaskolan i Stockholm inom ramen för sitt uppdrag som lektor i dans för barn och unga vid Stockholms konstnärliga högskola.

I Hur implementerar vi varandras forskning inom fältet Dans i skolan?

Ett seminarium som synliggör hur vi kan skapa synergier mellan olika forskningsinriktningar - tvärdisciplinärt synergiskapande, prosocialt utvecklande och framtidsblickande. Forskningsområden som behöver stärkas diskuteras och aktuell forskning presenteras. Medverkande:

 • Ninnie Andersson, lektor i danspedagogik samt ämneschef vid ämnesenheten för danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola, SKH
 • Anna-Karin Nilsson, gymnasielärare, Fryshusets gymnasium
 • Anna Lindqvist, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet
 • Märtha Andersson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet
 • Francine Lee Mirro-Finer, leg.psykoterapeut, dansterapeut och konsult I kvinnohälsa
 • Moderator: Eva Bojner Horwitz, med.dr och professor vid Kungl. Musikhögskolan, samt Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

J En workshop i modern och nutida dans

Den här workshopen vänder sig till dansverksamma, dansare, danslärare, danspedagoger och dansstudenter. Workshopen i modern och nutida dans leds av Josephine Björklund, ämneslärare i dans vid Fryshusets gymnasium i Stockholm.  

K Dansen som utvecklar språk, identitet och delaktighet

Genom dansen tar barn och unga till sig kunskaper på nya sätt och utvecklar uttryck, delaktighet och identitet. I den här workshopen får deltagarna själva dansa och inspireras av olika former av danspedagogik med dans och hälsa i fokus. I workshopen får deltagarna utforska dans, språk, identitet och delaktighet tillsammans. Medverkande:

 • Danspedagogen Katja Palmgren har stora erfarenheter inom danspedagogik för barn och unga och dans i skolan i Skellefteå.
 • Dansläraren Ida Sandor har under många år arbetat med dansen som metod för att utveckla språk och identitet i en skola i Skärholmen.
 • Ivanka Aleynikova, dansare från Ukraina som nu bor i Sverige och som skapar möten i dans mellan kvinnor från Ukraina och Sverige. De utforskar det universella språket som dansen är och möjligheten att bearbeta känslor när de skapar dans tillsammans. 

17.30-18.00 Överraskning och mingel 

Kl. 18.00 – Middag med dans

Piteå kommun bjuder på middag på Restaurang 2kök, Studio Acusticum

Onsdag 11 oktober

Kl. 08.30-09.00 Parallella workshops och seminarier 

L Dans drop in med Daphne och Apollo

Vi välkomnar morgonen med dans under ledning av Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid LTU, danslärarstudenter och danslärare. 

M Kartläggning över dans i skolan, Danscentrum Norr

Danscentrum Norr har genomfört en kartläggning över dans i skolan i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Kartläggningen presenteras av dansläraren och projektledaren Karolina Kowalska. 

Kl. 9.15-09.45 SNÖ, dansföreställning

Blackboxen, Studio Acusticum

Genom dans och dockor gestaltas livet i den samiska fjällvärlden. Snön knarrar och gnisslar. Isen spricker. Vi får vi följa en renkalv som kommer bort från sin hjord. Rädd och vilse möter den några av alla de djur som håller till i fjällvärlden. De snabba hararna och rytmiska lämlarna förstärks med ljudeffekter och musik som för berättelsen framåt. Renkalven möter allt med stor nyfikenhet tills björnen kommer, stor och obeveklig men kanske något sömnig efter att ha legat i sitt ide. När vinter blir till vår och isen spricker fångas den lilla kalven till slut in och blir återförenad med sin hjord, nu med en öronmärkning som matchar de andras. Ur ett storslaget fjällandskap med rikt djurliv och samiskans mer än 200 ord för snö; olika sorts snöande, snö som ligger på marken, flygig snö, klibbig snö, hård snö, blöt snö, isig snö, hämtar Tittut denna gång inspiration. Detta vackert vita landskap skapar fond till föreställningen SNÖ. 

Dansföreställningen arrangeras av Dans i Nord, Norrbottens dansinstitution med uppdrag att arrangera, producera och förmedla professionell danskonst. Dans i Nord vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans i varje steg på alla nivåer och har ett regionalt uppdrag att ta fram ett utbud av föreställningar för barn och unga och samlar föreställningar och aktiviteter under Unga Dans i Nord. 

Medverkande:

 • Pascal Jansson har dansat med bland andra Nationalbaletten i Helsingfors, Kungliga Baletten och Dockteatern Tittut. Utbildad vid Svenska Balettskolan i Stockholm. 
 • Niklas Blomqvist har en bred repertoar av klassiska verk, moderna/neoklassiska stycken, dockteater samt musikaler vid kompanier och institutioner. Utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och Bolshoi Ballet Academy.

Kl. 9.45-10.00 Kaffe 

Kl. 10.00-11.15 Parallella workshops och seminarier 

N Inkluderande dans i skolan!

Dans, funktionsvariation och hälsa står i fokus i den här workshopen när deltagarna får möta elever och lärare från den anpassade grundskolan, Rönnen i Piteå tillsammans med dansläraren Sara Lockby från Musik och Dansskolan i Piteå som har stora erfarenheter av dans i skolan och dans i förskolan. I workshopen får vi också möta Eja Lindqvist, danspedagog och utvecklingsledare för Solna kulturskolas pedagogiska program och samverkansformer med för- och grundskolor i Solna. Vi får under ledning av Eja Lindqvist prova på hur dansundervisning kan gå till i anpassad grundskola och gymnasieskola i Solna när värdegrund utforskas. Vi får också ta del av projektet Dance 4 You, dans för unga med funktionsvariation i Bodens kommun som presenteras av dansläraren Linda Lundqvist och specialpedagogen Sandra Sjögren från Dance direction i Boden. 

O Dans på schemat i grundskolan

En workshop som bjuder på inspiration och kunskaper i mötet med danslärare som är verksamma med obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Deltagarna får själva dansa och prova på hur dans på schemat kan gå till vid grundskolor i Kalix, Skellefteå och Stockholm. Workshopen leds av danslärarna:

 • Jenny Selander Jönsson som har utvecklat dans i skolan-verksamheten i Kalix kommun
 • Karolina Fällman med stora erfarenheter från Skellefteå kommun som haft dans i grundskolorna sedan 1970-talet
 • Ida Sandor undervisar i Storkyrkoskolan i Stockholm där alla elever får dans två gånger per vecka
 • Sophia Färlin Månsson undervisar i Hjulstaskolan i Stockholm inom ramen för sitt uppdrag som lektor i dans för barn och unga vid Stockholms konstnärliga högskola.

P Seminarium – Barnen och dansen som konstform i Sverige

Sedan Isadora Duncan dansade i Stockholm och Göteborg 1906 har hennes stil och filosofi präglat mycket av danspedagogiken i Sverige. Ett seminarium som leds av Margareta Sörenson, danskritiker och lärare som har undervisat i dansens historia på danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet i Piteå sedan 2003. Margareta Sörenson berättar om vägen från Isadora Duncan fram till vår tid, om vilka möjligheter barn i Sverige har att se dans som konstform och att själva dansa. 

Q Street på schemat för alla

Workshopen vänder sig till alla som vill prova på streetdans. Therese Gustavsson, mångsidig dansare och pedagog inom streetfältet nationellt och internationellt, lyfter fram kroppens mekanik och motorik och jobbar med freestyle och eget uttryck i sin undervisning. Workshopen fokuserar på groove i relation till kroppsmedvetenhet, social dans och dess koppling till olika streetdansstilar och musik. 

R Hur kan vi stärka dansen i förskola, skola och högskola?

Seminariet synliggör och diskuterar vem som får möjlighet att möta och utvecklas med hjälp av kulturen och dansen i sin vardagsmiljö förskola, skola eller högskola? Inledning med Sylvia Carlsdotter, enhetschef, Kulturskolan, Simrishamn. Vilka barn och unga får delaktighet i konst och kulturliv? Barnrättsperspektiv och kulturgaranti diskuteras och vad som behövs när det kommer till kulturens kretslopp. Representanter från skolor, kommuner och högskolor presenterar vad som är på gång.

Seminariet lyfter särskilt fram: Nu kommer dansen in i förskollärarutbildningen.

Medverkande:

 • Sylvia Carldotter, enhetschef, Kulturskolan, Simrishamn
 • Jenny Lindevall, universitetsadjunkt, Karlstads universitet
 • Karin Richardsson universitetsadjunkt, Göteborgs universitet
 • Anna Lindqvist, universitetslektor, Umeå universitet
 • Märtha Andersson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet
 • Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik, Luleå tekniska universitet

Kl. 11.15-12.15 Presentationer i plenum

Högskolornas danspedagogik för framtiden

En presentation mellan högskolor med dansutbildningar. Medverkande:

 • Andreas Erbrink, adjunkt vid Stockholms konstnärliga högskola
 • Anna Emilsson, koreograf, dansare, pedagog, Göteborgs universitet
 • Jenny Lindevall, universitetsadjunkt vid Karlstads universitet
 • Tove Lojander, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet
 • Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
 • Moderator: Eva Bojner Horwitz, med.dr och professor vid Kungl. Musikhögskolan samt Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

Kl. 12.15-13.15 Lunch 

Kl. 13.15-14.30 Parallella workshops och seminarier 

S Dans i förskolan, estetik, identitet och hälsa

Efterfrågan på danskompetens i förskolan är stor. I den här workshopen får deltagarna möta konkreta exempel på dans i förskolan från Västerås, Stockholm och Kiruna där förskollärare och danslärare samarbetar. Det blir inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten och många nya idéer kommer kunna omvandlas i praktiken direkt. En workshop där praktik och teori möts. Mötet med danspedagogiken i förskolan sker bl.a. genom de kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella, kognitiva och estetiska aspekterna. Barnen ges tillfälle att använda flera sinnen i sitt lärande, något som berikar både barns fortsatta berättande, gestaltande, fantasi och kreativitet. Medverkande:

 • Västerås: Caroline Gustafsson Asp, danslärare och Malin Kedborn, förskollärare
 • Kiruna Sameskola: Gustaf Sixten Inga, förskollärare och rektor för förskolan och Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik
 • Stockholm: Lotta Rajalin, förskolechef medverkar tillsammans med förskollärare från Stockholm
 • Luleå: Märtha Andersson, lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

T Flamenco på schemat på riktigt!

Inspiration med danskonstnären och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken, flamencodansare och adjunkt vid Södertörns högskola, som ger en workshop i flamenco med fokus på rytm, estetik, inlevelse och identitet. Deltagarna får själva dansa, inspireras och ta del av kunskapsbildning i flamenco. En upplevelse där dansen både är en kulturform och ett sceniskt uttryck samtidigt. I workshopen får vi prova på hur flamencon kan ta plats från förskola till högskola. Flamenco för alla! 

U Dansen som utvecklar språk, identitet och delaktighet

Genom dansen tar barn och unga till sig kunskaper på nya sätt och utvecklar uttryck, delaktighet och identitet. I den här workshopen får deltagarna själva dansa och inspireras av olika former av danspedagogik med dans och hälsa i fokus. I workshopen får deltagarna utforska dans, språk, identitet och delaktighet tillsammans. Medverkande:

 • Danspedagogen Katja Palmgren har stora erfarenheter inom danspedagogik för barn och unga och dans i skolan i Skellefteå.
 • Dansläraren Ida Sandor har under många år arbetat med dansen som metod för att utveckla språk och identitet i en skola i Skärholmen.
 • Ivanka Aleynikova, dansare från Ukraina som nu bor i Sverige och som skapar möten i dans mellan kvinnor från Ukraina och Sverige. De utforskar det universella språket som dansen är och möjligheten att bearbeta känslor när de skapar dans tillsammans. 

V Workshop – Groove in streetdans

Workshopen vänder sig till dig som redan arbetar med dansundervisning. Therese Gustavsson, mångsidig dansare och pedagog inom streetfältet nationellt och internationellt lyfter fram kroppens mekanik och motorik och jobbar med freestyle och eget uttryck i sin undervisning. Workshopen fokuserar på groove i relation till kroppsmedvetenhet, social dans och dess koppling till olika streetdansstilar och till musik. 

Kl. 14.30-15.00 Avslutning – danssteg för framtiden!

Alla som lämnar Dans i skolan-biennalen tar med sig inspiration, nya kunskaper, erfarenheter och kan uttrycka upplevelser i dans samt formulera egna mål för att med hjälp av dansen kunna nå nya grupper av barn och unga. Konkreta förslag skapas för att förankra dansen och introducera mer DANS I SKOLAN och FÖRSKOLAN. 

Kl. 15.00 Kaffe, te, frukt och mingel  

Arrangörer

Sveriges åttonde Dans i skolan-biennal arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord.

Tidigare biennaler